آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گیملی یاور الف (از اعقاب شاهان خاندان دورین)

گیملی یاور الف (از اعقاب شاهان خاندان دورین)

پسر گلوین که به همره یاران حلقه از ریوندل عازم سفر شد. پس از فروپاشی یاران حلقه در پارت گالن، او به همراه آراگورن و لگولاس به شکار اورک‌ها در سرتاسر روهان پرداخت. او در نبرد شاخ آواز و په‌له‌نور حضور داشت و جنگید. او به خاطر رابطۀ دوستی‌اش با لگولاس مشهور است. داستان‌هایی هستند که می‌گویند آنها با یکدیگر به غرب کوچیدند. اگر این گفته درست باشد، بنابراین گیملی اولین و تنها دورفی بود که به سرزمین نامیرایان پا گذاشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...