آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - دروازه‌های آرگونات (ستون‌های پادشاهان)

دروازه‌های آرگونات (ستون‌های پادشاهان)

همانطور که رودخانۀ بزرگ، آندوین، به طرف جنوب و مناطق امین مویل می‌رفت، زمین در دو طرف رودخانه بلند می‌شد و یک مسیر تنگ در میان دو جادۀ پرتگاه تشکیل می‌کرد. سرانجام این رودخانه به دریاچه‌ی نن هیتوئل راه می‌یافت. در روزهای بسیار دور، از این منطقه به عنوان نشانه‌ای برای ورودی گوندور استفاده می‌شد. پادشاهان این سرزمین دو بنای تاریخی بزرگ برافراشتند تا به عنوان نشانه‌ای برای سرحد شمالی سرزمینشان تلقی شود. دو مجسمۀ بزرگ که در دو طرف رودخانه بنا شده بود. نامشان آرگونات بود، یا ستون‌های پادشاهان. این دو مجسمه، ایسیلدور و آناریون را نشان می‌دادند؛ پسران الندیل، کسانی که اولین حکمرانان گوندور بودند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...