آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Gate of Argonath

آرشیو برچسب: Gate of Argonath

دروازه‌های آرگونات (ستون‌های پادشاهان)

همانطور که رودخانۀ بزرگ، آندوین، به طرف جنوب و مناطق امین مویل می‌رفت، زمین در دو طرف رودخانه بلند می‌شد و یک مسیر تنگ در میان دو جادۀ پرتگاه تشکیل می‌کرد. سرانجام این رودخانه به دریاچه‌ی نن هیتوئل راه می‌یافت. در روزهای بسیار دور، از این منطقه به عنوان نشانه‌ای برای ورودی گوندور استفاده می‌شد. پادشاهان این سرزمین دو بنای ...

ادامه مطلب »