آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گالپسی (شکل اصلی نام گمجی)

گالپسی (شکل اصلی نام گمجی)

اگرچه کاملا شناخته شده است . اما سم وایز گمجی بوسیله‌ی شخصیتی که در بر دارد شناخته نمی شود. این لغت در واقع همان نام اصلی سم است که به شکل لاتین در آمده. این لغت را تالکین با استفاده از معادلات انگلیسی باستان خلق کرده است. چیزی که عملا به بانازیر گالپسی تبدیل شده است. یا همان بن. (مخفف)

نام گالپسی در واقع شکل کاهیده گالباسی می باشد که به هابیت های ساکن در دهکده گالاباس اطلاق می شد. شکل لاتین این نام از یک منطق مشابه پیروی می کند : گمجی اختصار گمیدجی می باشد ، نامی که به روستای گمویچ مربوط است و جایی که خانواده‌ی سم در آنجا زاد و ولد کرده اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...