خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - G - گلپسی (شکل اصلی نام گمجی)

گلپسی (شکل اصلی نام گمجی)

اگرچه کاملا شناخته شده است . اما سم وایز گمجی بوسیله‌ی شخصیتی که در بر دارد شناخته نمی شود. این لغت در واقع همان نام اصلی سم است که به شکل لاتین در آمده. این لغت را تالکین با استفاده از معادلات انگلیسی باستان خلق کرده است. چیزی که عملا به بنازیر گلپسی تبدیل شده است. یا همان بن. (مخفف)

نام گلپسی در واقع مخفف گلباسی می باشد که به هابیت های ساکن در روستای گلباس اطلاق می شد. شکل لاتین این نام از یک منطق مشابه پیروی می کند : گمجی اختصار گمیدجی می باشد ، نامی که به روستای گمویچ مربوط است و جایی که خانواده‌ی سم در آنجا زاد و ولد کرده اند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...