خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فورتینبارس توک اول (پدر توک پیر)

فورتینبارس توک اول (پدر توک پیر)

بیست و پنجمین تاین شایر که مقام تاین را از پدرش فرومبراس به ارث برد و این مقام را به تنها پسرش گرونتیوس که بعدها به توک پیر معروف شد واگذار کرد. او دو ساله بود که عمویش باندوبراس توک گروه اورک‌های مهاجم را در نبرد دشت سبز شکست داد. او پنجاه سال بعد هنگامی که شایر در صلح و صفا به سر می‌برد به مقام تاینی رسید و در دوران تاینی‌اش که ۴۷ سال به طول انجامید واقعه‌ای این آرامش را بر هم نزد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...