آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فوریول (ماه پیش از جشن یول، در نیمه‌ی زمستان)

فوریول (ماه پیش از جشن یول، در نیمه‌ی زمستان)

آخرین ماه تقویم شایر، ۳۰ روزی که با روز یول پایان می‌یابد. این ماه از ۲۱ نوامبر تا ۲۰ دسامبر ادامه دارد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...