آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - نبرد نخستین (اولین نبرد بزرگ در مجموعه جنگ‌های بله‌ریاند)

نبرد نخستین (اولین نبرد بزرگ در مجموعه جنگ‌های بله‌ریاند)

اولین جنگ از پنج جنگ بزرگ بلریاند، که مدت کوتاهی پس از نابودی دو درخت و پیش از بازگشت نولدور به سرزمین میانه رخ داد. پس از بازگشت به سرزمین میانه، مورگوت لژیون‌های زیادی از اورک‌هایش را به جنگ با تینگول و گیردان دو فرمانروای بزرگ بلریاند فرستاد. هر چند الف‌ها توانستند دو قلمروی بزرگ خودشان یعنی دوریات و فالاس را حفظ کنند، اما از آن پس و تا پیش از آمدن نولدور ، اورک‌ها در آن نواحی آزادانه رفت و آمد می‌کردند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...