آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: First Battle

آرشیو برچسب: First Battle

نبرد نخستین (اولین نبرد بزرگ در مجموعه جنگ‌های بله‌ریاند)

اولین جنگ از پنج جنگ بزرگ بلریاند، که مدت کوتاهی پس از نابودی دو درخت و پیش از بازگشت نولدور به سرزمین میانه رخ داد. پس از بازگشت به سرزمین میانه، مورگوت لژیون‌های زیادی از اورک‌هایش را به جنگ با تینگول و گیردان دو فرمانروای بزرگ بلریاند فرستاد. هر چند الف‌ها توانستند دو قلمروی بزرگ خودشان یعنی دوریات و فالاس ...

ادامه مطلب »