خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فارامیر توک اول (پسر و وارث تاین پره‌گرین اول)

فارامیر توک اول (پسر و وارث تاین پره‌گرین اول)

فرزند تاین پره گرین توک اول، از یاران حلقه و دایموند همسرش. او توانست بعد از پدرش تاین فارامیر اول شود. نامگذاری او به دلیل علاقه‌ی پدرش به فارامیر امیر ایتیلین بود.

درباره اله سار