خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - F - فالوهید ها (تبار شمالی هابیت‌ها)

فالوهید ها (تبار شمالی هابیت‌ها)

تاریخ   : در سال ۱۱۵۰ دوران سوم وارد اریادور شدند و در پایان دوران سوم با نژادهای هابیتی دیگر در هم آمیختند.

نژاد : هابیت

معنی :  در انگلیسی قدیمی به معنای رنگ پریده و زرد پوست است.

یکی از سه گروه اصلی هابیت‌ها ، همراه هارفوت‌ها و استور‌ها . فالوهاید‌ها کم‌جمعیت‌ترین گروه هابیت‌ها بودند و در ابتدا در قسمت‌های شمالی سرزمین میانه می‌زیستند.

طبیعت فالوهایدها :

فالوهایدها باریک‌تر و بلند‌تر از باقی هابیت‌ها بودند. قد آن‌ها به چهار پا و گاهی بیشتر نیز می‌رسید. پوست و مویشان زیبا بود و هیچکدام‌شان ریش در نمی‌آوردند. فالوهایدها با اقوام دیگر بیشتر رفت و آمد می کردند و با تمام اقوام میانه به خصوص الف‌ها مراوده داشتند. شاید مهارت آن ها در موسیقی و سخن گفتن به همین دلیل باشد. هنگامی که دو گروه دیگر در طبیعت با دامداری و زندگی روستایی روزگار می‌گذراندند، فالوهایدها طبع شکاری سنتی خود را حفظ کردند، و از دو گروه دیگر شجاع‌تر و کنجکاوتر بودند اما از کشاورزی زیاد سر در نمی‌آوردند.

تاریخ فالوهایدها:

گویا فالوهایدها در قسمت‌های شمالی آندوین زندگی می‌کردند . در سرزمینی که گریلین و لنگول به داخل رودخانه بزرگ می‌ریختند. به نظر می‌رسد که آن‌ها در این زمان با اجداد روهیریم می‌زیستند ، زیرا روهیریم نیز در ابتدا در شمال ساکن بودند و این با افسانه‌ی هولبیت‌لان در روهان مطابقت می‌کند. در پایان هزاره‌ی اول دوران سوم ، موجودات اهریمنی در شرق سرزمین میانه زیاد شدند و بسیاری از اقوام از جمله پدران هابیت‌ها از کوه‌های مه‌آلود گذشتند. اولین گروه هابیت‌ها هارفوت‌ها بودند که از کوه‌ها گذشتند‌، فالوهایدها در ۱۱۵۰ دوران سوم خانه‌شان در شمال را ترک گفتند و از کوه‌های شمال ریوندل گذشتند و به رودخانه‌ی هورول رسیدند. طایفه‌ی فالوهاید آرام آرام از رود هورول دل کندند و به سمت اریادور حرکت کردند، آن‌ها سرانجام در سال ۱۳۰۰ در اطراف بری ساکن شدند و از آنجا که قوی بنیه تر و ماجراجوتر از دیگران بودند، ریاست قبایل هارفوت‌ها و استورها را نیز بر عهده گرفتند. احتمالاً این اولین باری بود که سه گروه هابیت‌ها به راحتی با هم در می‌آمیختند. ۳۰۰ سال بعد در سال ۱۶۰۱ دوران سوم ، دو برادر فالوهاید، مارکو و بلانکو  با  همراهانشان به سمت غرب کوچیدند و از پل طاق سنگی گذشتند ( پل رود برندی واین )  و در سرزمین‌های خالی از سکنه آن سکونت گزیدند. و شاه آگلارب دوم این زمین‌ها را به ایشان بخشید و این زمین‌ها از آن پس شایر نامیده شدند. هر چند با گذشت زمان سه گروه مجزا تبدیل به یک گروه شدند اما حتی در زمان جنگ حلقه، نژاد قوی فالوهایدی در میان خانواده‌هایی چون توک‌ها و برندی باک‌ها دیده می‌شد.

درباره اله سار