آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اله‌‌‌ماکیل (یکی از سرنگهبانان گوندولین)

اله‌‌‌ماکیل (یکی از سرنگهبانان گوندولین)

یک الف نولدوری، فرماندۀ آنهایی که از ورودی بیرونی گوندولین محافظت می‌کردند. مسیر مخفی آن شهر بزرگ نهایتاً به غاری در دیوار یک رودخانۀ خشک و به دورازۀ چوبین، اولین دروازه از هفت دروازۀ گوندولین منتهی می‌شد. اله‌‌‌ماکیل و مردانش از این دروازه حفاظت می‌کردند و همینجا بود که او با تور و ورونوه مواجه شد. اله‌‌‌ماکیل آنها را از میان هفت دروازه‌‌‌ای که از اورفالخ اخور محافظت می‌کردند عبور داد تا زمانی که آنها را به فرماندۀ خود یعنی اکتلیون از خاندان چشمه، نگهبان دروازۀ بزرگ سپرد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...