آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Elemmakil

آرشیو برچسب: Elemmakil

اله‌‌‌ماکیل (یکی از سرنگهبانان گوندولین)

یک الف نولدوری، فرماندۀ آنهایی که از ورودی بیرونی گوندولین محافظت می‌کردند. مسیر مخفی آن شهر بزرگ نهایتاً به غاری در دیوار یک رودخانۀ خشک و به دورازۀ چوبین، اولین دروازه از هفت دروازۀ گوندولین منتهی می‌شد. اله‌‌‌ماکیل و مردانش از این دروازه حفاظت می‌کردند و همینجا بود که او با تور و ورونوه مواجه شد. اله‌‌‌ماکیل آنها را از ...

ادامه مطلب »