آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اگلانتین (یک رز وحشی شیرین مزه)

اگلانتین (یک رز وحشی شیرین مزه)

 یک نوع رز وحشی با گل‌‌‌های شیرین مزه و برگ‌‌‌هایی باریک و خاردار. همچنین به وسیلۀ گل رشتی شیرین شناخته ‌می‌شود. اگلانتین به شکل درختچه متراکم و دراز رشد می‌کند. فرودو و سام در حین سفرشان محل رشد آن را در ایتلین یافتند. همچنین به وضوح قدری دورتر از شمال اتیلین شناخته می‌شد.

علاوه بر این نام مادر پره‌‌‌گرین توک اگلانتین بنکس از این گل گرفته شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...