آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اگلانتین (یک رز وحشی شیرین مزه)

اگلانتین (یک رز وحشی شیرین مزه)

 یک نوع رز وحشی با گل‌‌‌های شیرین مزه و برگ‌‌‌هایی باریک و خاردار. همچنین به وسیلۀ گل رشتی شیرین شناخته ‌می‌شود. اگلانتین به شکل درختچه متراکم و دراز رشد می‌کند. فرودو و سام در حین سفرشان محل رشد آن را در ایتلین یافتند. همچنین به وضوح قدری دورتر از شمال اتیلین شناخته می‌شد.

علاوه بر این نام مادر پره‌‌‌گرین توک اگلانتین بنکس از این گل گرفته شده بود.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...