آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eglantine

آرشیو برچسب: Eglantine

اگلانتین (یک رز وحشی شیرین مزه)

 یک نوع رز وحشی با گل‌‌‌های شیرین مزه و برگ‌‌‌هایی باریک و خاردار. همچنین به وسیلۀ گل رشتی شیرین شناخته ‌می‌شود. اگلانتین به شکل درختچه متراکم و دراز رشد می‌کند. فرودو و سام در حین سفرشان محل رشد آن را در ایتلین یافتند. همچنین به وضوح قدری دورتر از شمال اتیلین شناخته می‌شد. علاوه بر این نام مادر پره‌‌‌گرین توک ...

ادامه مطلب »