آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اگلانتین بنکس (مادر پره‌‌‌گرین توک)

اگلانتین بنکس (مادر پره‌‌‌گرین توک)

یک هابیت از شایر. سرگذشت اگلانتین تقریباً به طور کامل ناشناخته است. این احتمال هست که او ارتباطی با بری داشته باشد (از دیگر بنکس‌‌‌ها ما فقط ویلی بنکس را می‌‌‌شناسیم که هابیتی از بری بود). اما این کاملاً مورد اطمینان نیست. او با پالادین توک ازدواج کرد (کسی که بعدها به تاین پالادین دوم از شایر تغییر نام پیدا کرد) آنها با هم سه دختر (پیرل و پیم‌‌‌پرنل و پرونیکا) و یک پسر (پره‌‌‌گرین) داشتند

یادداشت‌ها:

تاریخ اگلانتین ثبت نشده است. در شناخت زمان تولد و مرگ شوهر او پالادین توک هم بدون شک پالادین توک دوم و اگلانتین سنی نزدیک به هم داشته‌‌‌اند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...