آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اگلانتین بنکس (مادر پره‌‌‌گرین توک)

اگلانتین بنکس (مادر پره‌‌‌گرین توک)

یک هابیت از شایر. سرگذشت اگلانتین تقریباً به طور کامل ناشناخته است. این احتمال هست که او ارتباطی با بری داشته باشد (از دیگر بنکس‌‌‌ها ما فقط ویلی بنکس را می‌‌‌شناسیم که هابیتی از بری بود). اما این کاملاً مورد اطمینان نیست. او با پالادین توک ازدواج کرد (کسی که بعدها به تاین پالادین دوم از شایر تغییر نام پیدا کرد) آنها با هم سه دختر (پیرل و پیم‌‌‌پرنل و پرونیکا) و یک پسر (پره‌‌‌گرین) داشتند

یادداشت‌ها:

تاریخ اگلانتین ثبت نشده است. در شناخت زمان تولد و مرگ شوهر او پالادین توک هم بدون شک پالادین توک دوم و اگلانتین سنی نزدیک به هم داشته‌‌‌اند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...