آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Eglantine Banks

آرشیو برچسب: Eglantine Banks

اگلانتین بنکس (مادر پره‌‌‌گرین توک)

یک هابیت از شایر. سرگذشت اگلانتین تقریباً به طور کامل ناشناخته است. این احتمال هست که او ارتباطی با بری داشته باشد (از دیگر بنکس‌‌‌ها ما فقط ویلی بنکس را می‌‌‌شناسیم که هابیتی از بری بود). اما این کاملاً مورد اطمینان نیست. او با پالادین توک ازدواج کرد (کسی که بعدها به تاین پالادین دوم از شایر تغییر نام پیدا ...

ادامه مطلب »