آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - E - اوسگیلیات شرقی (اوسگیلیات در آنسوی رود آندوین)

اوسگیلیات شرقی (اوسگیلیات در آنسوی رود آندوین)

اوسگیلیات، پایتخت باستانی مردمان گوندور بود که در دو طرف رود آندوین ساخته شده بود، به گونه‌‌‌ای که نیمی از آن در یک سوی و نیمی دیگر در آن طرف رود قرار داشت. بخشی که در کرانۀ شرقی رود قرار داشت به عنوان اوسگیلیات شرقی شناخته می‌شد (و احتمالاً آن بخش دیگر شهر اوسگیلیات غربی نام داشته است، گرچه در واقع «بخش غربی» هیچگاه به صورت مستقل نامی نداشته است).

بسیاری از شهرهای دو نیم شده سرتاسر رود آندوین به وسیله پل به یکدیگر الحاق شده بودند. این پل‌‌‌ها یک به یک شکسته شدند تا اینکه خود اهالی گوندور به عنوان واپسین راه به قصد عقب نشاندن نیروهای سائورون، با ترک گذرگاه خطرناک اوسگیلیات شرقی آخرین پل را نیز شکستند. پس از این زمان ارتش سائورون اوسگیلیات شرقی را تحت کنترل خود در آورد، و در آنجا آنها شمار زیادی کلک ساختند که برای عبور از آندوین و تحت محاصره قراردادن میناس تی‌ریت مورد استفاده قرار گرفتند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...