آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: East Osgiliath

آرشیو برچسب: East Osgiliath

اوسگیلیات شرقی (اوسگیلیات در آنسوی رود آندوین)

اوسگیلیات، پایتخت باستانی مردمان گوندور بود که در دو طرف رود آندوین ساخته شده بود، به گونه‌‌‌ای که نیمی از آن در یک سوی و نیمی دیگر در آن طرف رود قرار داشت. بخشی که در کرانۀ شرقی رود قرار داشت به عنوان اوسگیلیات شرقی شناخته می‌شد (و احتمالاً آن بخش دیگر شهر اوسگیلیات غربی نام داشته است، گرچه در ...

ادامه مطلب »