آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - مردم دورین (قوم ریش‌درازها)

مردم دورین (قوم ریش‌درازها)

دورف‌های تبار دورین بی‌مرگ، پیرترین دورف در میان هفت پدر دورف‌ها. تقریباً همه‌ی دورف‌هایی که در آثار تالکین ظاهر شده‌اند از همین گروهند.

نکته:

۱-بازگشت مردم دورین به خزد-دوم محل اطمینان نیست ولی برخی منابع (به ویژه، جلد ۱۲ تاریخ سرزمین میانه) پیشنهاد می‌کنند که دورف‌ها، با هدایت شاه دورین هفتم، از تبار داین آهنین‌پا به منزل باستانی خود بازگشت.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...