آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - تبرزین دورین (ماترک خزد-دوم)

تبرزین دورین (ماترک خزد-دوم)

وقایع شاهی کوتاه مدت بالین در خزد-دوم در کتاب مزربول ثبت شده بود. کتاب بعدها در دست اورک‌های موریا صدمه‌ی قابل توجهی خورد و محتویات آن گم شد یا دیگر قابل خواندن نبود. در صفحات پیشین اشاره‌ی گذرایی به «تبرزین دورین» بود که آشکارا شئ مهمی بوده است ولی تمام متون حاشیه‌ی آن از دست رفته‌اند.

بخش اولیه‌ی کتاب مزربول تاریخ زمانی را دارد که بالین و دورف‌هایش مشغول اکتشاف بودند و در موریا جا می‌افتادند. معمول‌ترین نوشته در مورد تبرزین دورین، آن است که تبر، ماترکی باستانی است. احتمالاً تبرزین خود دورین بی‌مرگ بوده که مستعمره‌نشین‌ها یافته بودند. بدون هیچ گونه اطلاعات وابسته به قراین مشکل بتوان از صحت آن اطمینان حاصل کرد: ممکن است که متون دورف‌ها حتی از نومیدی‌اشان در نیافتن تبرزین دورین سخن گفته باشند. معنای کلمات مذکور هرچه که بودند هیچ نوع تبرزینی توسط یاران حلقه که سی سال بعد از موریا عبور کردند یافت نشد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...