آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Durin’s Axe

آرشیو برچسب: Durin’s Axe

تبرزین دورین (ماترک خزد-دوم)

وقایع شاهی کوتاه مدت بالین در خزد-دوم در کتاب مزربول ثبت شده بود. کتاب بعدها در دست اورک‌های موریا صدمه‌ی قابل توجهی خورد و محتویات آن گم شد یا دیگر قابل خواندن نبود. در صفحات پیشین اشاره‌ی گذرایی به «تبرزین دورین» بود که آشکارا شئ مهمی بوده است ولی تمام متون حاشیه‌ی آن از دست رفته‌اند. بخش اولیه‌ی کتاب مزربول ...

ادامه مطلب »