آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دونامیرا توک (یکی از بچه‌های بسیار توک پیر)

دونامیرا توک (یکی از بچه‌های بسیار توک پیر)

دونامیرا، دهمین فرزند، میان دوازده فرزند توک پیر، و دومین دختر وی بود که با هوگو بافین، از ییل ازدواج کرد. خواهر کوچک‌تر بلادونا توک بود و بدین ترتیب، یکی از خاله‌های بیل‌بو بگنیز نیز به حساب می‌امد. اگرچه، در نسخه‌های ابتدایی ارباب حلقه‌ها، در شجره‌نامه‌های خانواده اطلاعاتی در مورد فرزندان دونامیرا ذکر نشده، دست‌نویس‌های ضمایم (که در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه آمده و در ویرایش‌های متأخر ارباب حلقه) جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد. مطابق منبع مذکور، دونامیرا و هوگو دو فرزند داشتند: یاگو و یاسمن. به واسطه‌ی یاگو، دونامیرا، مادر مادربزرگ فالکو بوفین بود و به واسطه‌ی یاسمین، از اجداد فره‌دگار بولجر به شمار می‌آمد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...