آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Donnamira Took

آرشیو برچسب: Donnamira Took

دونامیرا توک (یکی از بچه‌های بسیار توک پیر)

دونامیرا، دهمین فرزند، میان دوازده فرزند توک پیر، و دومین دختر وی بود که با هوگو بافین، از ییل ازدواج کرد. خواهر کوچک‌تر بلادونا توک بود و بدین ترتیب، یکی از خاله‌های بیل‌بو بگنیز نیز به حساب می‌امد. اگرچه، در نسخه‌های ابتدایی ارباب حلقه‌ها، در شجره‌نامه‌های خانواده اطلاعاتی در مورد فرزندان دونامیرا ذکر نشده، دست‌نویس‌های ضمایم (که در جلد دوازدهم ...

ادامه مطلب »