آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیرنایت (آرایش نبرد نومه‌نوری)

دیرنایت (آرایش نبرد نومه‌نوری)

نوعی آرایش تهاجمی که نومه‌نوریان و اخلاف آن‌ها در سرزمین میانه از آن بهره می‌بردند. آرایش مذکور چنان ترتیب می‌یافت که پیش از آرایش صحیح نیروی مقابل حمله‌ای سریع علیه ایشان انجام دهد. دیرنایت شامل آرایش گوه‌شکلی بود که خود را بر صفوف نامنظم دشمن می‌انداخت و فاصله ایجاد می‌کرد. دیرنایت، نام سینداری همین آرایش تاکتیکی است که به شکل رسمی، در زبان کوئنایی رسمی به آن نرنه‌تا می‌گویند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...