آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dírnaith

آرشیو برچسب: Dírnaith

دیرنایت (آرایش نبرد نومه‌نوری)

نوعی آرایش تهاجمی که نومه‌نوریان و اخلاف آن‌ها در سرزمین میانه از آن بهره می‌بردند. آرایش مذکور چنان ترتیب می‌یافت که پیش از آرایش صحیح نیروی مقابل حمله‌ای سریع علیه ایشان انجام دهد. دیرنایت شامل آرایش گوه‌شکلی بود که خود را بر صفوف نامنظم دشمن می‌انداخت و فاصله ایجاد می‌کرد. دیرنایت، نام سینداری همین آرایش تاکتیکی است که به شکل ...

ادامه مطلب »