خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دیور (وارث الو تینگول)

دیور (وارث الو تینگول)

نوه‌ی شاه الو تینگول و پسر برن و لوتین که مدتی همراه ایشان در تول گالن زندگی می‌کرد. پس از آن که تینگول به دست دورف‌ها در منه‌گروت کشته شد و سپاه نوگرود تالارهایش را غارت کردند، دیور رفت تا آن‌جا، همراه همسرش، نیم‌لوت به عنوان شاه دوریات زندگی کند. با گذشت برن و لوتین، سیلماریلی که لوتین همراه داشت را با خود به منه‌گروت نزد دیور آوردند. پسران فیانور که گوهر را از آن خود می‌دانستند به وی تاختند و دیور، در ویرانی نهایی دوریات کشته شد.

نکته:

دیور، احتمالا به معنای جانشین(نایب) است (تاریخ سرزمین میانه، جلد ۵، جاده‌ی گمشده و نوشته‌های دیگر، شماره ۳، ریشه‌شناسی).

درباره اله سار