آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دینوداس برندی‌باک (یکی از دایی‌های فرودو)

دینوداس برندی‌باک (یکی از دایی‌های فرودو)

فرودو بگینز در مجموع پنج دایی و عمو، سه خاله و عمه داشت که میان آن‌ها هم از خانواده‌ی بگینز بودند و هم از خانواده‌ی برندی‌باک. یکی از این دایی‌ها، از طرف خانواده‌ی برندی‌باک مادری، دینوداس، کوچک‌ترین برادر ارباب روریماک برندی‌باک بود. دینوداس احتمالاً در سال ۲۹۶۱ دوره‌ی سوم (۱) متولد شده ولی سندی از زندگی او در دست نیست جز این واقعیت که او در مهمانی خداحافظی بیل‌بو در سال ۳۰۰۱ دوره‌ی سوم حاضر بود.

نکته:

۱- در ارباب حلقه‌ها هیچ تاریخ تولدی برای دینوداس ذکر نشده ولی به اتکای همین منبع می‌توان با اطمینان گفت که بین سال‌های ۲۹۱۳ و ۲۹۲۰ دوره‌ی سوم متولد شده است زیرا این‌ها تاریخ تولد خواهرانی است که بلافاصله قبل و بعد وی به دنیا آمده‌اند. در دست‌نویس ضمیمه ج که در جلد دوازدهم تاریخ سرزمین میانه آمده، دینوداس وجود ندارد ولی به جای او شخصیتی به نام «پریاموس» حاضر است که در سال ۲۹۱۶ دوره‌ی سوم به دنیا آمده و تا سال ۳۰۱۰ زندگی کرده است. این تاریخ‌ها به خوبی با چند واقعیت دیگر که در مورد دینوداس می‌دانیم هماهنگ است.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...