آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dinodas Brandybuck

آرشیو برچسب: Dinodas Brandybuck

دینوداس برندی‌باک (یکی از دایی‌های فرودو)

فرودو بگینز در مجموع پنج دایی و عمو، سه خاله و عمه داشت که میان آن‌ها هم از خانواده‌ی بگینز بودند و هم از خانواده‌ی برندی‌باک. یکی از این دایی‌ها، از طرف خانواده‌ی برندی‌باک مادری، دینوداس، کوچک‌ترین برادر ارباب روریماک برندی‌باک بود. دینوداس احتمالاً در سال ۲۹۶۱ دوره‌ی سوم (۱) متولد شده ولی سندی از زندگی او در دست نیست ...

ادامه مطلب »