آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - مردگان (آدمیان نفرین‌شده‌ی کوهستان سفید)

مردگان (آدمیان نفرین‌شده‌ی کوهستان سفید)

آدمیان کوهستان سفید که در پایان دوره‌ی دوم سوگند اتحاد با ایزیلدور را خوردند. با شکستن عهد، نفرین شدند که بر جاده‌های مردگان راه بروند تا آن زمان که بتوانند به عهد خود وفا کنند. امری که سه هزار سال بعد، وقتی در جنگ حلقه، به دنبال خلف ایزیلدور، آراگورن رفتند محقق شد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...