آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Dead

آرشیو برچسب: Dead

مردگان (آدمیان نفرین‌شده‌ی کوهستان سفید)

آدمیان کوهستان سفید که در پایان دوره‌ی دوم سوگند اتحاد با ایزیلدور را خوردند. با شکستن عهد، نفرین شدند که بر جاده‌های مردگان راه بروند تا آن زمان که بتوانند به عهد خود وفا کنند. امری که سه هزار سال بعد، وقتی در جنگ حلقه، به دنبال خلف ایزیلدور، آراگورن رفتند محقق شد.

ادامه مطلب »