آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - D - دائور (واژه‌ی سینداری به معنای یک لیگ (معادل ۴.۸ کیلومتر))

دائور (واژه‌ی سینداری به معنای یک لیگ (معادل ۴.۸ کیلومتر))

واژه‌ی سینداری برای واحد نومه‌نوری که لار نیز نامیده می‌شود. فاصله‌ای معادل ۵۰۰۰ گام نومه‌نوری را اندازه می‌گیرد. مسافتی که کم و بیش به طور دقیق برابر با سه مایل امروزی یا یک لیگ است. واژه‌ی مذکور از ریشه‌ی الفی «ایستادن» یا «توقف کردن» می‌آید زیرا ارتش‌هایی که رژه می‌روند معمولاً پس از طی مسافت یک دائور، برای استراحت توقف می‌کنند.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

فرهنگ لغت الفی به فارسی

کتابی که پیش رو دارید، فرهنگ لغتی از زبان الفی به فارسی معاصر است که ...