آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Daur

آرشیو برچسب: Daur

دائور (واژه‌ی سینداری به معنای یک لیگ (معادل ۴.۸ کیلومتر))

واژه‌ی سینداری برای واحد نومه‌نوری که لار نیز نامیده می‌شود. فاصله‌ای معادل ۵۰۰۰ گام نومه‌نوری را اندازه می‌گیرد. مسافتی که کم و بیش به طور دقیق برابر با سه مایل امروزی یا یک لیگ است. واژه‌ی مذکور از ریشه‌ی الفی «ایستادن» یا «توقف کردن» می‌آید زیرا ارتش‌هایی که رژه می‌روند معمولاً پس از طی مسافت یک دائور، برای استراحت توقف ...

ادامه مطلب »