آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گذرگاه‌‌های تی‌گلین (گذرگاهی در زیر بلندی‌‌های بره‌‌تیل)

گذرگاه‌‌های تی‌گلین (گذرگاهی در زیر بلندی‌‌های بره‌‌تیل)

نقطه‌ای در میانۀ رودخانۀ تی‌گلین، در مرزهای غربی بره‌‌تیل، جایی که جادۀ شمال به سوی میناس تی‌ریت از آنجا می‌گذشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...