آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گذرگاه‌‌های تی‌گلین (گذرگاهی در زیر بلندی‌‌های بره‌‌تیل)

گذرگاه‌‌های تی‌گلین (گذرگاهی در زیر بلندی‌‌های بره‌‌تیل)

نقطه‌ای در میانۀ رودخانۀ تی‌گلین، در مرزهای غربی بره‌‌تیل، جایی که جادۀ شمال به سوی میناس تی‌ریت از آنجا می‌گذشت.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ایان مک‌کلن: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر گندالف: بازنشسته شوم که چه‌کار کنم؟

ایان مک‌کلن بازیگر نقش گندالف در اقتباس‌های سینمایی ارباب حلقه‌ها و هابیت پیتر جکسون در ...