آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Crossings of Teiglin

آرشیو برچسب: Crossings of Teiglin

گذرگاه‌‌های تی‌گلین (گذرگاهی در زیر بلندی‌‌های بره‌‌تیل)

نقطه‌ای در میانۀ رودخانۀ تی‌گلین، در مرزهای غربی بره‌‌تیل، جایی که جادۀ شمال به سوی میناس تی‌ریت از آنجا می‌گذشت.

ادامه مطلب »