خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - گذرگاه پوروس (گداری که به گوندور جنوبی منتهی میشد)

گذرگاه پوروس (گداری که به گوندور جنوبی منتهی میشد)

نقطه ای بر روی رودخانه پوروس که توسط جاده‌ی هاراد قطع می‌شد. این نقطه، مکان نبردی در اواخر دوران سوم بود که تورین دوم کارگزار گوندور و پادشاه فولک واین روهان، قوای هارادریم را شکست دادند.

درباره 3DMahdi