خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کوتار (جد خاندان کاتن)

کوتار (جد خاندان کاتن)

قدیمی ترین عضو شناخته شده خاندان کاتن، اگرچه این نام خانوادگی تا زمان زندگی نوه او هولمن کاتن استفاده نمی شد. کوتار در سال ۱۲۲۰ از تقویم شایر به دنیا آمد یعنی در حدود دو قرن قبل از جنگ حلقه. او دو پسر به نام های کارل و کوتمن داشت. کوتمن بارز دختر هولمن سبز دست ازدواج کرد و مسبب رابطه ای طولانی میان نسل کوتار و هولمن گردید.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...