خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کوتمن (پدربزرگ کاتن کشاورز)

کوتمن (پدربزرگ کاتن کشاورز)

پسر کوتار و جد کاتن های بای واتر. ظاهرا کوتمن هابیت ثروتمندی نبوده چرا که نام او به معنای ساکن کلبه است و این بدان معنا ست که او در سوراخ هابیتی کوچکی زندگی می کرده است. او با رز دختر هولمن سبز دست ازدواج کرد و پسر او که او نیز هولمن نام داشت، اولین هابیتی بود که از نام خانوادگی کاتن استفاده کرد.

درباره اله سار

x

شاید بپسندید

پروژه تاریخ شفاهی طرفداری تالکین

و شش هزار نیزه‌دار به سان‌لندینگ رسیدند؛ به موندبورگ پرصلابت در زیر میندولوین؛ شهر پادشاهان ...