آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Cotman

آرشیو برچسب: Cotman

کوتمن (پدربزرگ کاتن کشاورز)

پسر کوتار و جد کاتن های بای واتر. ظاهرا کوتمن هابیت ثروتمندی نبوده چرا که نام او به معنای ساکن کلبه است و این بدان معنا ست که او در سوراخ هابیتی کوچکی زندگی می کرده است. او با رز دختر هولمن سبز دست ازدواج کرد و پسر او که او نیز هولمن نام داشت، اولین هابیتی بود که از ...

ادامه مطلب »