خانه - آیا می دانستید؟ (برگه 5)

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید روی تخت اتاق زیر شیروانی محل مورد علاقه تایپ جی. آر. آر. تالکین بوده است؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید جی. آر. آر. تالکین کل رمان «ارباب حلقه‌ها» را به صورت دو انگشتی، آن هم ۲ بار به طور کامل، تایپ کرده بود؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید براساس نامه‌های نوشته شده توسط جی. آر. آر. تالکین، قهرمان اصلی داستان ارباب حلقه‌ها «سام وایز گمجی» است؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید در یکی از روزهای تهیه فیلم ارباب حلقه‌ها، برای صبحانه عوامل پشت و جلو دوربین، ۱۴۶۰ تخم‌مرغ تدارک دیده شده بود؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید تئودرد، تنها فرزند و وارث تئودن، برخلاف تصویر ارائه شده در اقتباس سینمایی پیتر جکسون، به هنگام کشته شدن در نبرد ۴۱ ساله بود؟

برای مقایسه، ائومر در آن زمان ۲۸ سال داشت.