خانه - آیا می دانستید؟ (برگه 10)

آیا می دانستید؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید «دیرهایل» نام پسر تالیون در بازی «سرزمین میانه: سایه موردور» برگرفته از نام پدربزرگِ مادری آراگورن است؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید رنگ موهای لگولاس در هیچ بخشی از آثار تالکین مشخص نشده است؟

موهای طلایی لگولاس در آثار جکسون تنها یک حدس است!

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید براساس نوشته‌ای از تالکین، سارومان در صورتی که فرصت بیشتری می‌داشت، می‌توانست در نهایت حلقه‌ای بسیار قدرتمند برای به چالش کشیده قدرت سائورون بسازد؟

البته سارومان پیشتر دست به ساخت موفقیت‌آمیز حلقه‌های قدرت زده بود.

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید آراگورن در زمان جوانی با نام مستعار «تورونگیل» به خدمت شاه تنگل (پدر تئودن) و کارگزار اکتلیون دوم (پدر دنه‌تور) درآمده بود و آسیب‌های بسیار و ماندگاری به ارتش سائورون زد؟

آیا می دانستید؟

آیا می‌دانستید تمامی دژهای سرزمین میانه حداقل یک‌بار سقوط کرده یا رها شده‌اند؟ بجز یک دژ! میناس آنور، برج خورشید، که بعدها میناس تی‌ریت نام گرفت تنها دژی است که تابه‌حال سقوط نکرده، به دست دشمن نیوفتاده یا رها نشده است.