خانه - آیا می دانستید؟ - آیا می دانستید

آیا می دانستید

آیا می‌دانستید میان «سقوط نومه‌نور» و «آخرین اتحاد» میان الف‌ها و آدمیان ۱۱۱ سال فاصله بود؟

گفتنی است حمله سائورون به مردمان گوندور یک سال پیش از شکل‌گیری اتحاد صورت گرفت. این جنگ ۱۲ سال به درازا کشید و ۷ سال آخر آن باراد-دور در محاصره بود.

جالب است که تولد معروف بیل‌بو بگینز در ابتدای داستان ارباب حلقه‌ها در سن ۱۱۱ سالگی او به وقوع پیوسته است.

درباره الوه