خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کاملیا سکویل (یکی از زن عمو های بیلیو بگینز)

کاملیا سکویل (یکی از زن عمو های بیلیو بگینز)

زن عموی بیلبو بگینز که ازدواجش با عموی او لونگو بگینز موجب تشکیل خاندان بگینزهای سکویل شد. از طریق پسرش اوتو او مادر شوهر لوبلیا سکویل بگینز است.

درباره 3DMahdi