خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کاله ناردون (سرزمین سرسبزی که به روهان بدل شد)

کاله ناردون (سرزمین سرسبزی که به روهان بدل شد)

سرزمین پهناور سرسبزی در شمال گوندور که توسط کیریون، کارگزار گوندور، به ائورل جوان اهدا شد و از آن پس روهان خوانده شد.

درباره 3DMahdi