خانه - آرشیو برچسب: Calenardhon

آرشیو برچسب: Calenardhon

کاله ناردون (سرزمین سرسبزی که به روهان بدل شد)

سرزمین پهناور سرسبزی در شمال گوندور که توسط کیریون، کارگزار گوندور، به ائورل جوان اهدا شد و از آن پس روهان خوانده شد.