خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - C - کالمبل (دهکده ای روی رودخانه کیریل)

کالمبل (دهکده ای روی رودخانه کیریل)

دهکده ای در ناحیه لامبدون گوندور. دهکده روی گدار رود کیریل، جایی که جاده ارخ از رودخانه عبور می‌کند و به سمت شرق می‌رود قرار داشت. آراگورن و سپاه مردگان در طول سفرشان به پلارگیر در زمان جنگ حلقه در اینجا اردو زدند.

درباره 3DMahdi