آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بیل (اسبچه بارکش وفادار سام)

بیل (اسبچه بارکش وفادار سام)

اسب بارکش سام گمگی، که به نام صاحب اصلیش بیل فرنی نامگذاری شده بود. او همراه یاران حلقه از طریق پیمودن اریادور به دروازه غربی موریا مسافرت کرد. آنجا یاران مجبور به ترک بیل شدند چرا که مجبور بودند به اعماق موریا بروند. تنها در میان سرزمین‌های نامسکون، بیل به نحوی موفق شد به سمت شمال به بری سفر کند و آنجا دوباره به سم، که خود از ماجراجوییش در جنوب بازگشته بود پیوست.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...