آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Bill

آرشیو برچسب: Bill

بیل (اسبچه بارکش وفادار سام)

اسب بارکش سام گمگی، که به نام صاحب اصلیش بیل فرنی نامگذاری شده بود. او همراه یاران حلقه از طریق پیمودن اریادور به دروازه غربی موریا مسافرت کرد. آنجا یاران مجبور به ترک بیل شدند چرا که مجبور بودند به اعماق موریا بروند. تنها در میان سرزمین‌های نامسکون، بیل به نحوی موفق شد به سمت شمال به بری سفر کند ...

ادامه مطلب »