آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - برن (قهرمان یک‌دست پویش سیلماریل)

برن (قهرمان یک‌دست پویش سیلماریل)

یکی از قهرمانان بزرگ دوران اول که با کمک لوتین و فین‌رود فلاگوند موفق گردید سیلماریل‌ها را از تاج آهنین مورگوت بازپس گیرد.

یادداشت‌ها:

تاریخ‌های مربوط به برن مورد بازنگری‌های متعددی قرار گرفت و جزئیات کامل تولد و مرگ او نامشخص است. تاریخ‌های ذکر شده در اینجا از منابع مختلف جلد یازدهم تاریخ سرزمین میانه، به ویژه سالنامه‌های خاکستری و داستان سال‌ها گرفته شده است. تاریخ تولد برن به ویژه نامشخص است. در شجره نامه‌ای از خاندان بئور به عنوان ۴۳۲ دوران اول آمده است، اما تاریخ‌های دیگر از آن منبع تجدید نظر شده است (در برخی موارد چندین بار)، بنابراین مشخص نیست که آیا این تاریخ قرار بوده به عنوان تاریخ نهایی بماند یا خیر.

حداقل بر اساس «ریشه‌شناسی‌ها» (جلد پنجم تاریخ سرزمین میانه ، راه گمشده و نوشته های دیگر III ریشه شناسی‌ها). به نظر می‌رسد برن نام خود را از پدربزرگش، پدر مادرش املدیر، که اولین کسی از خاندان او بود که برن نام داشت، گرفته است.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

با شیرزن «سرکش» و شریر «مسحورکننده» در انیمه پیش‌درآمد ارباب حلقه‌ها آشنا شوید

تهیه کننده فیلیپا بوینز، کارگردان کنجی کامیاما و صداپیشه گایا وایز پیش‌نمایشی از «جنگ روهیریم» ...