آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گار (پدر ارندیس)

بره‌گار (پدر ارندیس)

نجیب‌زاده ای از نومه‌نور که از خاندان بئور برخاسته بود و خاندانش در ناحیه غربی نومه‌نور سکونت داشتند. دخترش، ارندیس نام داشت که ملکۀ تار-آلداریون شد. آنها از او صاحب دختری شدند. بنابراین بره‌گار پدربزرگ اولین ملکۀ حکمران بر نومه‌نور به نام تار-آنکالیمه به حساب می‌آمد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

انتشار نسخه جدیدی از هابیت با تصویرگری‌های جی. آر. آر. تالکین

نگارگری‌های اختصاصی تالکین برای کتاب هابیت پیوسته زینت‌بخش این کتاب بوده‌اند و اکنون انتشارات هارپرکالینز ...