آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گار (پدر ارندیس)

بره‌گار (پدر ارندیس)

نجیب‌زاده ای از نومه‌نور که از خاندان بئور برخاسته بود و خاندانش در ناحیه غربی نومه‌نور سکونت داشتند. دخترش، ارندیس نام داشت که ملکۀ تار-آلداریون شد. آنها از او صاحب دختری شدند. بنابراین بره‌گار پدربزرگ اولین ملکۀ حکمران بر نومه‌نور به نام تار-آنکالیمه به حساب می‌آمد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...