آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - بره‌گار (پدر ارندیس)

بره‌گار (پدر ارندیس)

نجیب‌زاده ای از نومه‌نور که از خاندان بئور برخاسته بود و خاندانش در ناحیه غربی نومه‌نور سکونت داشتند. دخترش، ارندیس نام داشت که ملکۀ تار-آلداریون شد. آنها از او صاحب دختری شدند. بنابراین بره‌گار پدربزرگ اولین ملکۀ حکمران بر نومه‌نور به نام تار-آنکالیمه به حساب می‌آمد.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

ترانه ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن - سوگند الندیل

متن ترک ترانه تاج‌گذاری آراگورن

نام بند: Clamavi De Profundis نام ترک به انگلیسی: Aragorn’s Coronation Song نام ترک به ...