آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - به‌رگ (فرماندۀ شورشیان خاندان بئور)

به‌رگ (فرماندۀ شورشیان خاندان بئور)

نوۀ بزرگ بئور کهنسال که رهبری مردان شورشی در اردوگاه استولاد را به عهده داشت. او بر هزاران تن از مردان خاندان بئور برای حفاظت از قسمت شرقی بلریاند فرمان می‌راند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه - حال وی مساعد است

سقوط ایان مک‌کلن از روی صحنه – حال وی مساعد است

ساعاتی پیش ایان مک‌کلن در حین اجرایی پرتحرک مربوط به یک مبارزه از روی صحنه ...