آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - به‌رگ (فرماندۀ شورشیان خاندان بئور)

به‌رگ (فرماندۀ شورشیان خاندان بئور)

نوۀ بزرگ بئور کهنسال که رهبری مردان شورشی در اردوگاه استولاد را به عهده داشت. او بر هزاران تن از مردان خاندان بئور برای حفاظت از قسمت شرقی بلریاند فرمان می‌راند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی 2023 - TLV

فراخوان شرکت در مسابقه ایمیلی تالکینی ۲۰۲۳ – TLV

یازدهمین دوره بین‌المللی مسابقه ایمیلی وب‌سایت طرفداران مجارستانی تالکین نیز قرار است همانند سال‌های گذشته ...