آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - B - به‌رگ (فرماندۀ شورشیان خاندان بئور)

به‌رگ (فرماندۀ شورشیان خاندان بئور)

نوۀ بزرگ بئور کهنسال که رهبری مردان شورشی در اردوگاه استولاد را به عهده داشت. او بر هزاران تن از مردان خاندان بئور برای حفاظت از قسمت شرقی بلریاند فرمان می‌راند.

درباره الوه

x

شاید بپسندید

«سه همسفر» اثر سرینا مالیون

نامزدهای جایزه انجمن تالکین ۲۰۲۳ اعلام شدند

جایزه انجمن تالکین که چندین سال است با هدف شناسایی آثار برتر خلق شده در ...